Laboratori i Blertës “Anija Letër”/ Blerta’s Lab “Paper Boat”

blerta meta-LAB
Laboratori i Blertës / Anija Letër
Blerta’s Lab/ Paper Boat
9-12 Prill / April, 2018
17:00- 20:00
English below/
Doni të ndërtoni anijen tuaj prej letre dhe ta shënoni me emrin tuaj? Vizitoni galerinë Ditart nga datat 9-12 Prill 2018 duke punuar me artisten Blerta Meta e cila
do t’ju ndihmojë të krijoni anijen tuaj të personalizuar. Më pas anija juaj do të paraqitet gjatë ekspozitës me të njëjtin emër “Anija Letër”
Do you want to build your own paper boat and mark it with your name? Visit the Ditart Gallery from April 9-12, 2018, working with the artist Blerta Meta, who will help you create your own personal paper boat and then it will be presented during the exhibition with the same name “Paper Boat”
Advertisement