PUBLIC ARTS WORKSHOPS

DRAW BEST POSTER 2 LANG

For  more details, visit www.harp.al

Punishtja Arteve Publike/Public Arts Workshop
English below/ Kaloni nga Ditart, për të mësuar më shumë, gjetur e vendosur në hartë artet publike, plotësoni pyetësor, dhe jepni mendimin tuaj. Shihni video nga bota, dhe vizatoni artin që ju pëlqen, fëmijët janë të mirëpritur.
Stop by Ditart Centre to learn more, map your favourite public art, complete a survey, watch videos from around the world and have your say in the future of public art in Tirana. Draw your favorite art, kids are welcome.

 

Advertisement