Punishtja Arteve Publike/Public Arts Workshop

HARP Workshop.png

Punishtja Arteve Publike/Public Arts Workshop/ July/ Korrik 18-24/ 6-8:30PM @ REJA
English below/ Kaloni nga Reja, për të mësuar më shumë mbi artet publike në Tiranë, hartën dixhitale, plotësoni pyetësor, testoni njohuritë me kuize, dhe jepni mendimin tuaj. Vizatoni artin që ju pëlqen, fëmijët janë të mirëpritur. Për më shumë www.HARP.al
Stop by Reja to learn more about public arts in Tirana, digital map, complete a survey, test your knowledge through quizzes, and have your say in the future of public art in Tirana. Draw your favorite art, kids are welcome.
For more www.HARP.al

Advertisement