Punishtja Arteve Publike/Public Arts Workshop

HARP WorkshopPunishtja Arteve Publike/Public Arts Workshop
English below/ Kaloni nga liqeni/ lendina Debatikut, për të mësuar më shumë mbi artet publike, plotësoni pyetësor, dhe jepni mendimin tuaj. Shihni video nga bota, dhe vizatoni artin që ju pëlqen, fëmijët janë të mirëpritur. http://www.harp.al
Stop by the lake, Debatik field, to learn more about public arts, complete a survey, watch videos from around the world and have your say in the future of public art in Tirana. Draw your favorite art, kids are welcome. http://www.harp.al
Advertisement