Punishtja Arteve Publike/ Public Arts Workshop

HARP Workshop

Punishtja Arteve Publike/Public Arts Workshop
English below/ Kaloni nga Biblioteka Petro Zheji, për të mësuar më shumë mbi artet publike, plotësoni pyetësor, dhe jepni mendimin tuaj. Vizatoni artin që ju pëlqen, fëmijët janë të mirëpritur. Per me shume www.harp.al
Stop by Petro Zheji library, to learn more about public arts, complete a survey, and have your say in the future of public art in Tirana. Draw your favorite art, kids are welcome. For more www.harp.al

Advertisement