Artivizem/ HARP

artivizem

English below/ Ditën e Shtunë 17 Nentor, në ambjentet e DITART ne bashkepunim me HARP.al (Hapesira e Arteve Publike) mbeshtetur nga UNESCO IFCD, do zhvillohet workshop mbi disiplinën e Street Art me kurator Ergin Zaloshnja. Ky workshop ka si pikënisje angazhimin e qytetarit dhe shfaqjen e problemeve që përballet çdo individ. Forma me anë të artit është një energji frymëzuese dhe më e drejtpërdrejtë për t’u shfaqur. Projekti Artivizëm mbështetet nga Leviz Albania.

On Saturday, November 17, at DITART in cooperation with HARP.al (Public Arts Space) supported by UNESCO IFCD, a workshop will take place on street arts with the curator Ergin Zaloshnja. This workshop is about citizen engagement on everyday issues. Art is an inspiring energy and relates directly with our everyday. Project Artivizem is supported by Leviz Albania.

Advertisement