Arba/ HARP Fokus

HARP Workshop Arba.png

English below/ 1 Dhjetor, e shtunë, 10:30- 12:30, Arba Bekteshi në HARP Fokus tek DITArt, për të bashkëbiseduar mbi kërkimet e saj antropologjike dhe ndërhyrjet e artit të aplikuar që ka ndërmarrë në Tiranë me qëllim zhvillimin e dialogut rreth natyrës së hapësirës publike. Gjithashtu, do ketë punishte për fëmijët me lojëra me harta, puzzle, dhe pyetje. Të gjithë të mirëpritur! Mesoni me shume mbi punen e Arbes https://arbabekteshi.tumblr.com/
On Dec. 1, Saturday, 10:30-12:30, Arba Bekteshi in HARP Fokus at DITArt, to talk about her anthropological research and interventions of applied arts in Tirana to encourage dialogue about public spaces. Also, there will be a workshop for kids with games, maps, puzzles, and questions. All are welcome! Learn more about Arba’s work https://arbabekteshi.tumblr.com/

Advertisement