Public Arts Tirana Surveys Report 2018

artet publike tirane raporti pyetsoreve 2018

Public Arts Tirana Surveys Report 2018

Public Arts Tirana/ Surveys Report/
www.HARP.al/ by Ekphrasis Studio, Albania

Summary of data collected by Ekphrasis Studio from 2 survey models during meetings and workshops, April- November 2018, for the project “Engaging Tirana’s Communities in Public Arts and Policy”/ HARP- Hapësira Arteve Publike (Public Arts Space) in Tirana, Albania supported by UNESCO IFCD in collaboration with Tirana Municipality and Ministry of Culture.
Find more info on
www.HARP.al also the research “Artistic Expression Tirana Past and Present” and 1st digital MAP of public arts in Tirana
Prepared by Blerina Berberi and Kevin Tummers

Thank you for the support Sidita Zaja, Elisa Kuqali, Arlinda Rumbullaku, Iris Canaj, Franko Dine, Shoqata Lenda, Agjensia e Parqeve dhe Rekreacionit (APR), Ina Haveri, Alban Myftari, Njesia Administrative Nr. 9 dhe Biblioteka Petro Zheji, Pazari i Ri/ TID Tirana, Gentian Lula, Erinda Hajrullai, Enriketa Papa Pandelejmoni, Students of Faculty History- Philology of Tirana University.
Përmbledhje e të dhënave nga Ekphrasis Studio nga 2 modele pyetesoresh gjatë takimeve dhe punishteve, Prill-Nëntor 2018, për projektin “Angazhimi i Komuniteteve te Tiranes ne Artet Publike dhe Politikat” / HARP- Hapësira e Arteve Publike në Tiranë, mbeshtetur nga UNESCO IFCD ne bashkepunim me Bashkine e Tiranes dhe Ministrine e Kultures Per më shumë informacion vizitoni
http://www.HARP.al, lexoni “Tirana- Shprehjet te se Shkuares dhe Tashmes” dhe Harta e Pare e Arteve Publike në Tiranë
Advertisement
%d bloggers like this: