HARP Project- Exhibition/ Ekspozite

This slideshow requires JavaScript.

EN below/ HARP- Hapesira ARteve Publike organizon ekspozite me te gjitha materialet e projektit ne Tirane. Na vizitoni dhe njihuni me harten dixhitale te arteve publike, kerkime, publikime, materiale, dokumenta strategjik, Tirana PARK(ing) Days/ HARP PARKon etj. Femijet jane te mirepritur! www.harp.al

HARP- Public Arts Space organizes an exhibition with all project materials in Tirana. Visit us and learn about the digital public arts map, research, publications, materials, strategic documents, Tirana PARK(ing) Days/ HARP PARKon, etc. Kids are welcome! www.harp.al

Advertisement