events

Voyage à Tirana/ Graffiti Expo/ Kaldea & Dingo B

Posted on Updated on

final

Dessous Français/ English below
Udhetim ne Tiranë / Graffiti Expo / Kaldea & Dingo B
Na vizitoni për ekspozitën, datë 3-10 Mars, tek Ditart, cdo dite deri në orën 17:00 me 20:00 (Mbeshtetur nga Ekphrasis Studio)
Ne Dhjetor, 2017, Kaldea e Dingo B vizituan Tiranën dhe krijuan shume pune ne grafiti gjate qendrimit te tyre. Kaldea Nakajima është një artiste e lindur ne France qe ka marre pjese ne shume ekspozita ne Paris dhe Gjermani. Ajo ka nje stil unik, modern dhe etiketues. Punet e Kaldeas jane me shume se art, jane nje universt i tere, te cilen ajo ka deshire ta ndaje. Dingo B perdor forcen e tij krijuese per te eksploruar esencen e gjerave dhe jo per te ndjekur levizje kulturore. Punet e ndihmojne te realizoj vizionet, mendimet e shpresat e tij duke e lidhur ate me boten. Organizuar nga Blerina Berberi dhe Kevin Tummers.

Voyage à Tirana/ Graffiti Expo/ Kaldea & Dingo B
Visitez-nous pour l’exposition, du 3 au 10 mars, à Ditart, tous les jours jusqu’à 17h00 à 20h00 (Supporté par Ekphrasis Studio)
En décembre 2017, Chaldea et Dingo B ont visité Tirana et ont créé de nombreux graffitis pendant leur séjour. Kaldea Nakajima est une artiste née en France qui a participé à de nombreuses expositions à Paris et en Allemagne. Il a un style et un étiquetage uniques et modernes. Les œuvres chaldéennes sont plus que de l’art, elles sont un univers entier, qu’elle veut partager. Dingo B utilise sa force créatrice pour explorer l’essence des choses et ne pas poursuivre les mouvements culturels. Les œuvres l’aident à réaliser ses visions, ses pensées et ses espoirs en le reliant au monde. Organisé par Blerina Berberi and Kevin Tummers.

Trip to Tirana / Graffiti Expo / Kaldea & Dingo B
Visit us for the exhibition, March 3-10, at Ditart, every day 17:00- 20:00 (Supported by Ekphrasis Studio)
In December 2017, Kaldea and Dingo B visited Tirana and created many graffiti work during their stay. Kaldea Nakajima is an artist born in France who has participated in many exhibitions in Paris and Germany. She has a unique, modern style and labeling. Kaldea’s works are more than art, they are a whole universe, which she wants to share. Dingo B uses his creative force to explore the essence of things and not to pursue cultural movements. Works help him realize his visions, thoughts and hopes by connecting him to the world. Organized by Blerina Berberi and Kevin Tummers.

Advertisements

SILENT NOISES/ ZHURMA QETËSIE

Posted on Updated on

download (1) SCAN TV interview

—Shqip me poshte–

On February 3rd, 2018 opened the exhibition “Silent Noises” by the artists Orlis Vathi and Tanja Laeri tek Ditart, Tirane, which was open to the public until February 15, 4-8PM. Tanja is an international artist, currently at residency with Ekphrasis Studio in Tirana for the Reef Refigium II project, and has exhibited, worked for several projects in Switzerland, Germany, Morocco, and Albania. “Silent Noises” is also explored by Orlis, an artist  who has lived, exhibited, curated several artistic events, in Tirana. The artists discuss the relationship between Space and Individuals in the city. The individual is presented often, intentionally or not, as a by-passer and testimony of the changes. Through the physical and emotional experience of space in the city, the object is crucial in documentation as it dominates with its presence. The object, shapes and “noises” become the expressing language of the artists’ works. Curated by Blerina Berberi & Kevin Tummers.

Me 3 Shkurt, 2018 u hap ekspozitea “Zhurma Qetesie” nga artistet Orlis Vathi dhe Tanja Laeri tek Ditart, Tirane, e cila qendroi e hapur per publikun deri me daten 15 Shkurt, ora 4-8 pasdite. Tanja eshte nje artiste nderkombetare, ne program rezidence me Ekphrasis Studio ne Tirane per projektin Reef Refigium II, dhe ka ekspozuar, punuar per disa projekte ne Zvicer, Gjermani, Morok e Shqiperi. “Zhurma Qetesie” explorohet dhe nga Orlisi, nje artist qe ka lindur, marre pjese ne shume ekspozita, kuruar disa aktivitete artistike, ne Tirane. Se bashku, artistet diskutojne marredhenien ndermjet Hapesires dhe Individit ne qytet. Individi paraqitet shpesh, me qellim ose jo, si nje kalimtar dhe deshmitar i ndryshimeve. Ndermjet experiences fizike dhe emocionale te hapesires ne qytet, objekti eshte kryesor ne dokumentim pasi ka nje prezence te rendesishme. Objekti, format dhe “zhurmat” behen gjuha shpjeguese e veprave te artisteve. Kuruar nga Blerina Berberi dhe Kevin Tummers.

 

Supporting emerging Albanian writer

Posted on Updated on

Ekphrasis Studio mbeshtet shkrimtarin e ri Enkel Hasamataj me romanin e tij te pare ‘Jehona e korridoreve të harruara”.  Historitë dhe karakteret e personazheve trajtohen dhe zhvillohen përreth individualitetit dhe rrëfimit të personazhit kryesor, i cili quhet T. Në kushtet kur realiteti aktual bëhet për të një bllok i padepërtueshëm, për arsyen se njëri nga shokët e tij të fëmijërisë përfundon në qeli si i pandehur, si rrjedhojë e atrofizimit të sistemit të drejtësisë, që për shkak të paaftësisë dhe korrupsionit godet më të pambrojturit në një shoqëri, për të mbuluar krimet e pushtetarëve, ai thërret në ndihmë të shkuarën e tij. Në një bashkëbisedim me të mundohet të çmontojë mitet e së kaluarës, për të kuptuar më mirë të tashmen. Duke u përpjekur për ta bërë këtë gjë, në rrënojat e miteve tashmë të zbërthyera, ai zbulon vetë absurdin dhe, meqenëse absurdi është i paçmontueshëm, pasi, për t’u çmontuar diçka, më parë ajo duhet të ketë qenë e ndërtuar… e vetmja mundësi që i ngelet është hedhja përtej tij. Se shpejti e-book!

Image may contain: text

Advertisements

Posted on Updated on

Advertisements

Tide Kite Days @ Belliveau Cove- Vids

Posted on Updated on

Enjoy a video playlist of the Tide Kite Days, June-July 2017, at Belliveau Cove, Nova Scotia “Canada’s Ocean Playground”. Recent article on the Digby Courier “Flying kites is a breeze at Belliveau’s Cove beach event”!

Thank you to our supporters Clare Shopper, Belliveau Cove Development Commission, Atelier de Clare, Le Maison Jerome and The Weymouth Bridge!
Powered by Ekphrasis Studio

 

Advertisements

Fundraising Tide Kite

Posted on Updated on

Please, support the events and share the fundraising campaign!

https://www.indiegogo.com/projects/tide-kite–2#/

Advertisements