HARP/Public Arts Tirana- Survey Report nr. 2

Shqip me poshte- Summary of data collected by Ekphrasis Studio from 1 survey format during meetings and workshops, December 2018- March 2019, for the project “Engaging Tirana’s Communities in Public Arts and Policy”/ HARP- Hapësira Arteve Publike (Public Arts Space) in Tirana, Albania supported by UNESCO IFCD in collaboration with Tirana Municipality and Ministry of Culture. Find more info on www.HARP.al also the 1st Surveys Report, research “Artistic Expression Tirana Past and Present” and 1st digital MAP of public arts in Tirana.
Prepared by Blerina Berberi and Kevin Tummers
Thank you for the support Sidita Zaja, Elisa Kuqali, Administrative Unit Nr. 2, Florian Pullazi, Eva Cibuku, Athina Dhima Bardhi, Rita Mborja Kananaj, Berta Lako, Mimoza & Vasil Kuqali, Shpreca Cela, Sidita Fortuzi, Enisa Cenaliaj Huso, Multi-Disciplinary Social Center Administrative Unit Nr. 9, DeStil, artists and professionals participating in HARP FOKUS: Franko Dine, Iris Canaj, Arba Bekteshi, Ergin Zaloshnja, Alketa Ramaj & Donika Çina.
Translation by Enkel Asamataj
Photos/ Fotot © CC 4.0 Ekphrasis Studio/ by Enisa Cenaliaj Huso & Elisa Kuqali, Tirana, Albania 2018-9

————–Shqip——————–
Përmbledhje e të dhënave nga Ekphrasis Studio nga 1 modele pyetesorësh gjatë takimeve dhe punishteve, Dhjetor 2018 deri në Mars 2019, për projektin “Pjesëmarrja e Komuniteteve të Tiranës në Artet Publike dhe Politika” / HARP- Hapësira e Arteve Publike në Tiranë, mbështetur nga UNESCO IFCD në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës dhe Ministrinë e Kulturës. Për më shumë informacion vizitoni www.HARP.al shihni Raportin e Parë të Pyetësorëve, “Tirana- Shprehjet te se Shkuares dhe Tashmes” dhe Harta e Pare e Arteve Publike në Tiranë.
Përgatitur nga Blerina Berberi dhe Kevin Tummers
Faleminderit për mbështetjen Sidita Zaja, Elisa Kuqali, Njësia Administrative Nr. 2, Florian Pullazi, Eva Cibuku, Athina Dhima Bardhi, Rita Mborja Kananaj, Berta Lako, Mimoza & Vasil Kuqali, Shpreca Cela, Sidita Fortuzi, Enisa Cenaliaj Huso, Qendra Sociale Multidisiplinare Njësia Administrative Nr. 9, DeStil, artist dhe profesioniste pjesëmarrës në HARP FOKUS: Franko Dine, Iris Canaj, Arba Bekteshi, Ergin Zaloshnja, Alketa Ramaj & Donika Çina.
Perkthimi nga Enkel Asamataj
Photos/ Fotot © CC 4.0 Ekphrasis Studio/ by Enisa Cenaliaj Huso & Elisa Kuqali, Tirana, Albania 2018-9

 

HARP Report 2 / Survey Responses on Public Arts in Tirana/ Pyetesoret Artet Publike Tirane

ARTET PUBLIKE TIRANERAPORTI PYETSOREVE 2018 (1)

Advertisement