Ekphrasis Art Center

 

This slideshow requires JavaScript.

DitArt is an internationally oriented community cultural center, made available by Ekphrasis Studio. It offers a space for creative minds, but not only, for meetings, workshops, exhibitions,  book promotions and other cultural events! Our creative interaction occurs not only indoors but also in alternative spaces by involving local and international communities, experts and the general public! Please, feel free to write to us contact@ekphrasistudio.com if you have any ideas or plans to organize events!

out fine

MIXOLOGY Exhibition- The Albanian artist Dritan Mardodaj and the Swiss artist Tanja Laeri have collaborated to exhibit their works at Ditart International and Community Culture Center in Tirana. Both artists find interest in historical and political themes, and there is some parallelism to their works, such as Dritan Mardodaj’s ready-made “Leadership, no more communism please” and Tanja Laeri’s “Red toilet” are works with the same attitude toward communism, an expression of a whimsically smile. The title of the exhibition “Mixology” represents the variety of subjects and the mixed media the artists work with. In this dual show, Mardodaj exhibits some of his photographs and ready-mades, and Laeri shows some of the paintings and sketches in progress, which are part of her work in Tirana, during the three month residency with Ekphrasis Studio.
The exhibition “MIXOLOGY” will be at Ditart Culture Center, “Mustafa Lleshi” street, Nr. 41, Tirana, Albania. Free entry. 20 – 22 August 2016, 18:0021:00.

poster exhibit

Les Acadiens d’La Baie, at DITART Centre, presents the French Acadians of Saint Mary’s Bay, Nova Scotia, through their history, language, art, culture and music. The original Acadians were the first European settlers in Canada beginning in 1604. Their descendants arrived in Baie Sainte-Marie in 1768, and have remained there since. They have maintained family ties throughout the Francophone world, including Louisiana, where their relatives are known as Cajuns. Baie Sainte-Marie/Clare Municipality is Nova Scotia’s only officially bilingual municipality and is surrounded by English and Mi’kmaq speakers, leading to an interesting linguistic evolution of old French, Metis and modern English. Please join us at DITART to learn more!

“Les Acadiens d’La Baie”, një ekspozitë në Qendrën kulturore DitArt, prezanton akadianët frankofonë të Gjirit të Shën Mërisë, në Skocinë e Re, përmes historisë së tyre, gjuhës, kulturës dhe muzikës. Akadianët janë kolonia e parë evropiane që mbërriti në Kanada duke filluar nga viti 1604. Pasardhësit e tyre janë vendosur në Gjirin e Shën Mërisë më 1768-ën dhe kanë ndenjur aty që prej asaj kohe.

“Les Acadiens d’La Baie”, une exposition au Centre DitArt, présente les Acadiens francophones de la Baie Sainte-Marie, en Nouvelle-Ecosse, à travers leur histoire, leur langage, leur culture et leur musique. Les Acadiens sont les premiers colons européens arrivés au Canada à partir de 1604. Leurs descendants se sont installés dans la Baie Sainte-Marie en 1768 et y sont restés depuis.

January 26, 2016- Les Franco’Fans de Tirana, Quiz: Égalité Entre les Hommes et Femmes

Ditart - Fans de Franco Quiz I-1

October 16- November 20, 2015

Exhibition “RELATIONS”/ Ekspozita “LIDHJET”

POSTER SAMPLE contrast high

Me poshte per shqip!

Exhibition RELATIONS
Vilhelm Aagaard
http://vilhelmaagaard.dk/
Born 1959 – Copenhagen, Denmark
Vilhem’s motive in the world revolves around human relationships and the landscape that surrounds us and is within us, or as he states “It is the blind spot I try to identify through art”. Creativity started as a bolt from the sky. The media images of the Kosovo war during the 90’s marked an important call for the artist to express his perspective on our human relationships. Vilhelm works with selfinvented techniques, and his paintings have thick and bold brush strokes, thicker than you think.
Do not miss the opportunity to see original works during the exhibition at DITART, Oct. 16- Nov. 20, 2015
DITART International & Community Culture Center
Str. Mustafa Lleshi, Nr. 41,Tirana, Albania
Supported by www.EkphrasisStudio.com
Exhibition RELATIONS- Ekspozita LIDHJET

Ekspozita LIDHJET
Vilhelm Aagaard
http://vilhelmaagaard.dk/
Lindur me 1959- Kopenhagen, Danimark
Motivi i Vilhelmit ndaj botes rrotullohet rreth lidhjeve dhe marredhenieve ndermjet njerezve and pejsazheve qe na rrethojne ose jane brenda nesh, ose sic thote artisti “Eshte Pika e Verber qe une perpiqem te identifikoj ndermjet artit”. Krijmtaria filloi si nje vetetime nga qielli. Imazhet e medias gjate luftes ne Kosove ne vitet 90-te shenuan nje thirrje te rendesishme per artistin per te shprehur perspektiven e tij ndaj lidhjeve dhe marredhenieve njerezore. Vilhem punon me teknika te shpikura vete dhe pikturat e tij kane penelata te trasha, me te trasha se cmund te mendoni.
Mos e humbni mundesine per te pare veprat origjinale gjate ekspozites tek DITART, 16 Tetor- 20 Nentor, 2015
DITART Qender Kulture Nderkombetare dhe Komunitare
Rr. Mustafa Lleshi, Nr. 41,Tirana, Albania
Mbeshtetur nga www.EkphrasisStudio.com

Exhibition RELATIONS- Ekspozita LIDHJET

June 20-July 19 /  Daily 12:30-20:30

Triple Dance Exhibition / Ekspozita “Kërcimi Tresh”

ANAITA (Anita Duriçi) inspired and very curious about paintings and drawings, studied arts during her teenage years. She uses bright colors to stimulate the surfaces of images, people, landscapes, life. Inspired by reality, her paintings are noticed for the happiness and liveliness.
Being optimistic, Anaita plays with colors and shapes, everything that makes visible her imagination. Her artworks are a mirror where is reflected what we all have inside, a desire for life!

ANAITA (Anita Duriçi) e frymëzuar dhe shumë e interesuar për vizatim dhe pikturë që në femijëri, studioi artin gjatë viteve të adoleshencës. Ajo përdor ngjyra të ndritshme për të stimuluar përfaqësitë e imazheve, njerëzve, peisazheve, jetës. E frymëzuar nga realiteti në pikturat e saj spikat lumturia dhe gjallëria. Duke qenë natyrë optimiste, Anaita luan me ngjyra dhe forma, gjithçka që bën të dukshme imagjinatën e saj. Punët e saj janë një pasqyrë ku reflektohet ajo që të gjithë kemi brenda nesh, dëshira për jetën!

PAST EVENTS:

April 22, 2015, 18:30 / Daily 12:00-20:00

Ekspozite e Kursantëve e drejtuar nga L. Shkreli/ Exhibition of course participants of L. Shkreli

Tema dhe punime të ndryshme nga 16 kursantët/ Various themes and works from 16 course participants:

Flavio Ymeri, Sara Kola, Lidja Goro, Thanas Nasho, Tea Nevruzaj, Kejdi Dishnica, Darjo Karpuzi, Orkidea Beqiraj, Llambi Konomi, Klajdi Guda, Sara Sulejmani, Megi Shehu, Kjara Tase, Megi Tafaj, Ea Gjata dhe Kristi Sinoruka.

This event is made possible by Ekphrasis Studio’s Ditart Cultural Center!

www.ekphrasisstudio.com

March 23-April 4, 2015, 11:00-19:00.

Découvrir L’Acadie – In participation with Le Printemps de la Francophonie en Albanie, DITART Centre presents L’Acadie.  Acadie was settled in 1605, and was the first French settlement in North America. Featuring contemporary artworks by Denise Comeau, with music recordings and videos by Mikael Viktor and Arthur Comeau as well as information and images about Acadian French language, cultural heritage and more.

——————————————————-

Leo J. Tummers – More Than Illusions ljt circle squares Exhibition opens on February 19, 2015 at Ditart Centre (11am-6pm, daily)

Self taught at a late stage in his life, Leo’s art was purely a form of self exploration. His styles are varied, as he was constantly studying different methods and techniques. Aside from studies in oriental brush techniques, portraits and landscapes, Leo’s main focus was optical illusions and precision geometric forms, also finding inspiration from naturally occurring geometry such as spiderwebs and flowers.

During the decade Leo was active as an artist, he worked on many artworks, most of which are in Canada, with others in Switzerland, The Netherlands and Albania.

This exhibition was made possible by Johanna (Flückiger) Tummers and Ekphrasis Studio.

Past Events

November 2013 – Ekphrastic Art Workshop, with participants from “The American Corner” Art Group

2013 – Murals by Ada B. and Monokkel

2013 – Inside Out- Placemaking in Tirana, Mosaics by Jedidjah Slaghter

2013 – ShareCulture TV! Citizen Journalism Workshop

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s